Blog

Ekologická likvidácia ojazdených pneumatík

Aj my sa snažíme zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme. Likvidujeme čierne skládky pneumatík.

Každý pneuservis je povinný bezplatne odobrať ojazdené pneumatiky, ktoré dá následne ekologicky zlikvidovať. Pneumatiky môžete doniesť aj priamo k nám. Príďte prezuť k nám a dajte info o skládke vo Vašom okolí, my ju odstránime. Spolu získame viac.

Pin It